Onder het alziend oog van de infrarood camera (NL)

Onder het alziend oog van de infrarood camera (NL)

GESCHREVEN DOOR MIEKE VAN BAVEL, SCIENCE EDITOR
GEPUBLICEERD DOOR IMEC INTER CONNECT

“ALS WE INFRAROODTECHNOLOGIE GOEDKOPER KUNNEN MAKEN, WORDEN ER HEEL WAT NIEUWE TOEPASSINGEN MOGELIJK.”

WAARVOOR STAAT XENICS?
“Xenics ontwerpt, fabriceert en verkoopt infrarooddetectoren en -camera’s voor een brede waaier aan toepassingen. Met een infraroodcamera wordt de energie die een object of persoon uitzendt in het infrarood deel van het spectrum, omgezet in een beeld. Hiermee worden structuren zichtbaar die je niet ziet met een gewone camera. Je kan de infraroodcamera inzetten om structurele defecten in materialen te bestuderen. Of om in het donker te  kijken, of bij zeel slechte weersomstandigheden.

Met onze camera’s bieden wij vandaag oplossingen voor de wetenschappelijke wereld (bv. infraroodcamera’s voor inspectie van halfgeleiders), de industriële sector (bv. camera’s voor inspectie van voedingswaren) en de veiligheidssector (bv. camera’s voor brandhaarddetectie). We gebruiken daarvoor verschillende technologieën, die alle samen kunnen ‘kijken’ in het golflengtegebied van één tot twaalf micrometer. We zetten vooral in op beeldkwaliteit en op speciale eigenschappen: heel snelle camera’s (bv. 1700 frames per seconde), heel korte integratietijden (bv. 80 nanoseconde), gekoelde camera’s met extreem lage donkerstroom en ruis. Daarmee proberen we beter te doen dan onze concurrenten. Prijs is natuurlijk ook belangrijk, maar je zal onze producten niet in de low-end markt terugvinden. Daar is de concurrentie veel te groot.”

WAAR KOMT HET IDEE VANDAAN OM INFRAROODDETECTOREN TE COMMERCIALISEREN?
“Samen met drie mede-stichters heb ik Xenics in 2000 opgericht met de bedoeling om de infraroodtechnologie die in imec was ontwikkeld, te commercialiseren. Het ging dan vooral om bolometers, detectoren die gebruikt worden om temperatuurverschillen tussen objecten te meten; en short-wave InGaAs-detectoren, detectoren gemaakt van indiumgalliumarsenide die infraroodstralen detecteren in het golflengtegebied van 1 tot 1,7 micrometer. Ik werkte op dat moment op de afdeling business development, waar ik businessplannen schreef voor spin-offideeën. Toen ik dit idee bekeek,
besloot ik om er zelf in te stappen. We stelden vast dat als we die technologieën goedkoper konden maken, er heel wat nieuwe toepassingen mogelijk zouden worden. 

Aanvankelijk was er een technology push: we hadden een technologie en we probeerden daar een commerciële toepassing voor te vinden. De eerste markt die ons interessant leek, was spectroscopie. Hiervoor ontwikkelden we lineaire InGaAs-sensoren. Iedereen leek geïnteresseerd... maar tot nu toe hebben we in die markt nog niets verkocht: de verhouding tussen prijs, kwaliteit en performantie komt nog altijd niet overeen met wat die markt echt nodig heeft. Vandaag doen we het anders: we kijken eerst naar de markt, en pas dan ontwikkelen we daarvoor een technologie.”

WAAR ZIET U UW BEDRIJF OVER VIJF JAAR STAAN?
“Ik verwacht dat Xenics binnen vijf jaar een pak groter zal zijn, zowel op gebied van organisatie – vandaag zijn we met 80 – als op gebied van omzet. We hebben de afgelopen 13 jaar heel wat voorbereid, en daar hopen we binnenkort de vruchten van te plukken. Het vraagt heel wat tijd vooraleer een bepaalde toepassing begint op te brengen. Neem de industriële sector als voorbeeld. Eén van onze klanten is het West-Vlaamse LVD, dat onder meer systemen aanbiedt voor lasersnijden. In één van
hun systemen hebben ze nu één van onze camera’s geïntegreerd om de lokale thermische opwarming tijdens het snijden te kunnen monitoren. Maar tussen de eerste testen van die camera en de uiteindelijke integratie in een commerciële toepassing verloopt heel wat tijd, en dat is typisch voor deze sector. 

Daarnaast verwachten we dat er, na 13 jaar werken met durfkapitaal, een exit zal gebeuren. Onder welke vorm weten we nog niet, we houden alle opties open. We kijken ook naar partnerships. Vaak doen we ontwikkelingen samen met andere kleinere bedrijven die zelf heel goede complementaire technologieën hebben. Het is ook mogelijk dat we een ander bedrijf zullen overkopen. We zullen kijken wat de beste opportuniteit biedt. En hoe sneller we groeien, hoe beter het voor ons zal zijn….”

WAT IS VOOR U HET BELANGRIJKSTE INGREDIËNT OM TE SLAGEN ALS ONDERNEMER?
“Dat is in de eerste plaats doorzettingsvermogen, vooral op momenten dat het minder goed gaat. Of je
nu problemen ervaart op gebied van technologie, markt, financiën of interne organisatie: je moet oplossingen zoeken. En daar horen soms berekende risico’s bij.

Maar ook een goede interne communicatie vind ik heel belangrijk. Iedereen binnen de organisatie moet weten wat hij moet doen en waar je als bedrijf naartoe wil. Naarmate je bedrijf groeit, is die communicatie minder evident. Wij steken daar veel tijd in, we proberen dat goed te doen. Zo organiseren we elke maand, zonder uitzondering, een communicatievergadering waar we steevast onze omzetcijfers presenteren en waar elk departement de kans krijgt om een bepaalde realisatie te bespreken. Ook voor onze productontwikkelingen werken we met verschillende departementen samen. Elke beslissing moet in overleg gebeuren zodat we een nieuw product kunnen aanbieden dat niet enkel uitblinkt in technologie, maar ook beantwoordt aan wat de markt nodig heeft.”

IN WELKE TOEPASSING GELOOFT U STERK?
“Er zijn er een aantal. Een hot topic waar ik sterk in geloof, is HD-OCT, hoge-definitie optische coherentietomografie. Dat is een niet-destructieve techniek waarmee je tot op één millimeter diep in een materiaal kan ‘kijken’. Het bedrijf Agfa HealthCare heeft deze technologie ontwikkeld voor o.a. gebruik in de dermatologie, bv. voor huidkankerdetectie. Als er zich een dermatologisch probleem voordoet, dan zit dat juist in de bovenste millimeter van de huid. Agfa HealthCare’s techniek maakt gebruik van een infrarood interferometer. Vandaag zit er een infrarooddetector van Xenics in hun toestellen. 

Infraroodcamera’s zullen ook een belangrijke rol blijven spelen in de halfgeleiderindustrie, zowel voor inspectie als productie. Bijvoorbeeld om te zoeken naar barsten in een siliciumschijf of om een defecte transistor op te sporen. Een defecte transistor zendt spontaan een klein beetje licht uit, dat je met onze gekoelde infrarooddetectoren kan waarnemen. 

Ook de veiligheidssector is een groeiende en interessante markt. Een belangrijke ontwikkeling daar is het combineren van beelden opgenomen door short-wave en long-wave infrarooddetectoren. Op die manier krijg je een systeem waarmee je zelfs in uiterst slechte weersomstandigheden kan kijken. Dat is interessant voor de luchtvaartindustrie, omdat het de zichtbaarheid voor piloten bij landing drastisch verhoogt.”

HOE ZIET DE TOEKOMST ER UIT VOOR DE INFRAROODCAMERAMARKT?
“Zoals ik al zei, zullen er door kostenverlaging nieuwe toepassingen mogelijk worden. Zo zal je binnen enkele jaren in een gewone doe-het-zelfzaak een handheld thermische camera kunnen kopen waarin een infraroodimager zit. Die kan je bv. thuis gebruiken als nachtkijker. Voor veel van die potentiële toepassingen is het gewoon een kwestie van tijd: wanneer staat de technologie ver genoeg om een oplossing te bieden tegen de prijs die de markt vraagt. 

De grootste kost om een infrarooddetector of -camera te maken, ligt bij de vacuümbehuizing: de infraroodsensoren moeten in vacuüm verpakt worden. Door meer en meer te automatiseren tijdens de productie kan men die kosten omlaag brengen. En dat is continu aan het gebeuren. Het is dan ook een markt die heel sterk aan het groeien is, en daarmee zien we meer en meer concurrenten komen. Wij spelen op die trend in door in te zetten op high-end toegevoegde waarde.”

ALS U OPNIEUW ZOU STARTEN, WAT ZOU U ANDERS DOEN?
“We zijn begonnen met een technologie te converteren naar een product – gebaseerd op lineaire sensoren – voor de spectroscopiemarkt. Dat zou ik niet meer doen. Ik zou veel sneller doorontwikkelen naar tweedimensionale sensoren voor infraroodimaging (beeldvorming en -verwerking). Want we zijn pas echt beginnen verkopen toen we onze eerste tweedimensionale detector hadden. Zoiets weet je natuurlijk niet wanneer je aan het avontuur begint. 

Toch zijn we blijven verder werken op die lineaire
sensoren en dat heeft ondertussen andere perspectieven geopend. We doen hiermee ontwikkelingen
voor ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie. Eén van onze detectoren, gemaakt van drie rijen sensoren met telkens 1024 pixels, vliegt mee aan boord van de Proba-V satelliet voor aardobservatie. En daarmee kunnen we nu een stap verder gaan, want ook de markt van machineinspectie is tegenwoordig geïnteresseerd in heel kleine lijnscan-cameraatjes. Dat kunnen wij met onze lineaire
technologie perfect maken. Maar we hadden veel sneller omzet kunnen hebben als we eerder voor tweedimensionale beeldvorming hadden gekozen.”

IMEC WERKT SAMEN
Xenics, spin-off van imec, maakt gebruik van imec’s infrastructuur voor de processing van hun infraroodsensoren. Daarnaast blijft Xenics enkele ontwikkelingen binnen imec op de voet volgen, bv. het onderzoek rond hyperspectrale beeldvorming. INTEC, geassocieerd lab van imec aan de Universiteit Gent, Xenics en onder meer het Belgisch/Duitse bedrijf FBGS Technologies zijn ook partner in het Europese project Smartfiber. Binnen dit project werken de partners aan een optisch meetsysteem
waarmee composietmaterialen in-situ kunnen gemonitord worden.

Professional service, knowledge and advice!

Secure in Air appreciates the professional service, knowledge and advice of Xenics in implementing the Gobi camera in our project GeoCampro. Our client was more than satisfied with the results, looking for (thermal) defects in the railways. 

Robert de Nes, Secure in Air