Xenics: zichtbaar succes met Europese O&O-steunprogramma’s (NL)

Xenics: zichtbaar succes met Europese O&O-steunprogramma’s (NL)

Xenics: zichtbaar succes met Europese O&O-steunprogramma’s

De wereldwijde markt van geavanceerde infrarooddetectoren en -camera’s kent een explosieve groei. In dit domein ontwikkelt het jonge Vlaamse bedrijf Xenics uit Leuven toonaangevende producten en toepassingen. Voor de financiering van onderzoek en ontwikkeling doet het onder meer een beroep op Europese programma’s.

Voor een hoogtechnologisch bedrijf als Xenics is onderzoek en ontwikkeling van levensbelang. Het bedrijf dankt zijn huidige groei aan de doorgedreven ontwikkeling in de aanvangsjaren. Vandaag biedt het wereldwijd hoogkwalitatieve en flexibele infraroodtoepassingen aan in een waaier van sectoren: van de automobiel- en de luchtvaartindustrie, over de (bio)medische en chemische industrie tot de zeevaart en defensie.

Meestappen in Europese kaderprogramma’s

Xenics neemt op dit ogenblik deel aan een project binnen het Zevende Europese Kaderprogramma. Op vraag van het Franse Airbus werkt het mee aan de ontwikkeling van een detector die de relatieve snelheid van de lucht rondom een vliegtuig kan meten. Enkele grote spelers uit de luchtvaartindustrie en ook een aantal Europese kmo’s nemen deel aan het project.

Bob Grietens, CEO Xenics: “In een project van deze omvang spelen wij geen coördinerende rol. Daarvoor is de slaagkans te klein en kruipt er te veel tijd in de voorbereiding. De grote spelers hebben in dit soort projecten de kleinere nodig om hun dossier aantrekkelijk te maken.”

De bedrijfsfilosofie van Xenics wordt weerspiegeld in de manier waarop steun via Europese projecten wordt aangevraagd. Bob Grietens: “We stappen zelden in een project dat staat of valt met één enkel resultaat. Zelfs al is het onderzoek geen onverdeeld succes, dan rest ons toch de mogelijkheid om (een deel van) de resultaten te benutten voor de ontwikkeling van andere toepassingen. De weg naar het doel loopt niet altijd rechtdoor, soms moeten we een omweg nemen. Dat doen we als bedrijf en ook in O&O. Deze filosofie heeft ons geen windeieren gelegd. We zijn een topspeler in onze sector geworden in Europa en ook wereldwijd hebben we op korte tijd een benijdenswaardige reputatie opgebouwd.”

En er zijn volgens Grietens nog andere voordelen aan de deelname aan een groter project: “Het is ook van belang dat je als bedrijf weet wat er leeft in de sector en waar de noden zitten. In zo’n projectgroep wordt heel wat waardevolle informatie uitgewisseld. En je leert er potentiële klanten kennen.”

Voor een kleine speler in een Europees Kaderprogramma levert deze werkwijze merkbaar minder druk op. Bob Grietens: “Natuurlijk besteed je de nodige aandacht aan zo’n project, maar het slorpt niet al je middelen op. Je kan er gemakkelijk parallel met de dagelijkse activiteiten van het bedrijf mee bezig zijn.” Over het verloop van de projecten is Bob Grietens zeer tevreden. “Regelmatig zijn er in heel Europa meetings waarbij de voortgang van het project wordt geëvalueerd. Dit zijn waardevolle momenten voor alle deelnemers.”

Eureka: grote slaagkans en aantrekkelijk financieel plaatje

Xenics gaat ook via Eureka op zoek naar aanvullende financiële middelen voor onderzoek en ontwikkeling. Samen met een 8-tal partners werkt Xenics aan de ontwikkeling van een high-speedcamera voor spectrale en hyperspectrale metingen. Deze kan onder meer worden gebruikt in afvalsortering, procesmetingen en medische toepassingen. Bob Grietens: “Het voordeel van dit project is dat alle spelers in de productieketen - van de ontwikkelaars van de componenten over die van de systemen tot de eindgebruiker zelf - eraan deelnemen. Met zo’n samenstelling is de slaagkans zeer groot.”

De aantrekkelijkheid van deze projecten hangt gedeeltelijk ook samen met de omvang van de financiële steun. Bob Grietens: “We krijgen extra steun omdat we een kmo zijn en omdat we minstens 2 Europese partners betrekken. Bovendien levert het Eureka-label ons bijkomende fondsen op. Als je daarnaast de hoge slaagkansen voor de goedkeuring van zo’n project in acht neemt, dan is dit voor ons een heel interessante manier om aan onderzoek en ontwikkeling te doen.”

Openheid tegenover IWT van belang

Bij het indienen van een Eureka-project is het van belang om voortdurend contact te houden met het IWT. Grietens: “Zij kunnen je met raad en daad bijstaan en bijsturen waar nodig. Openheid is heel belangrijk. Wij ondervonden dat hoe meer je het IWT informeert over de financiële situatie van je bedrijf en over de technologische kennis die je in huis hebt, hoe vlotter de aanvraag verloopt. We informeren hen ook over andere projecten, zodat ze ons kunnen wijzen op eventuele overlapping.”

Het IWT steunde Xenics van in het begin. Grietens: “Zij namen hierbij wel degelijk een risico, maar het draaide goed uit. Op zeven jaar tijd zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met 30 werknemers en een omzet van zo’n 5 miljoen euro. Ze stellen het ook op prijs dat er ondertussen nieuwe projecten worden ingediend door andere bedrijven, die gebaseerd zijn op technologie die is ontwikkeld in onze eerdere projecten. Sterk toch?”

Tips voor aanvragers

Xenics is een spin-off zijn van het Leuvense onderzoekscentrum voor nanotechnologie IMEC. Grietens: “We hadden dus al goede contacten met het IWT en we wisten hoe we een aanvraag voor financiële steun moesten indienen. Ik besef wel dat in veel kmo’s onderzoek ad hoc gebeurt. En dan vergt een aanvraag heel wat voorbereiding.”

Bob Grietens heeft een paar gouden tips voor kmo’s die de stap willen zetten naar Europese programma’s voor O&O: “Neem in het begin contact op met mensen die al succesvol projecten hebben ingediend. En vraag ook het IWT om raad. Heel belangrijk is dat het voorbereidende werk grondig gebeurt. Verzorg de technische details van de aanvraag. Stop er voldoende tijd en energie in, want het loont de moeite.”

Extreme compact size and low weight

Given the extremely compact size and low weight of the Xenics XS-1.7-320 SWIR camera it was extremely easy to integrate it into our existing optical setup.

University of Strathclyde